بیهوشی و آرامبخشی

هنگامی که کودک به علت سن پایین یا مشکلات خاص جسمی، ذهنی و …. توانایی همکاری لازم جهت انجام درمان دندانپزشکی در مطب را نداشته باشد، از بیهوشی یا آرامبخشی برای انجام درمان دندانپزشکی استفاده میشود.
بیهوشی و آرامبخشی حتما باید در یک مرکز مجهز به تمامی امکانات اتاق عمل انجام شود و در مطب دندانپزشکی امکانپذیر نمیباشد.
آرامبخشی: زمانیکه درمانهای مورد نیاز برای کودک کم باشد و یا مدت زمان مورد نیاز برای آن طولانی نباشد، از آرامبخشی استفاده میشود.در این روش کودک با تزریق داروهای خاص به حالتی شبیه به خواب فرو میرود و تحت درمان دندانپزشکی قرار میگیرد.
بیهوشی: زمانیکه تعداد زیادی از دندانها نیاز به درمان داشته باشند، آرامبخشی مقدور نبوده، جهت انجام درمان دندانپزشکی ازبیهوشی استفاده میشود.
هدف کلی از انتخاب این روشها کاهش اضطراب، کاهش صدمات روحی به کودک و انجام درمان دندانپزشکی با کیفیت بالاتر میباشد.